Fumihito Ohashi Architecture Studio

-domino shelf
SHIZUOKA, SHIZUOKA, JAPAN2010.07