Fumihito Ohashi Architecture Studio

-Toricafe
NAGOYA, AICHI, JAPAN2018.10
-morocco
HAMAMATSU , SHIZUOKA , JAPAN2018.02