Fumihito Ohashi Architecture Studio

-h chair 素 と 染
SHIZUOKA, SHIZUOKA, JAPAN2018.06
-S Chair
SHIZUOKA, SHIZUOKA, JAPAN2018.06