Fumihito Ohashi Architecture Studio

-h chair 素 と 染
SHIZUOKA, SHIZUOKA, JAPAN2018.09
-S Stool
SHIZUOKA, SHIZUOKA, JAPAN2018.06