Fumihito Ohashi Architecture Studio

-島田 本通の家 HouseAO
SHIMADA, SHIZUOKA, JAPAN2019.09
-蓮華寺池サクラボテナント施設
FUJIEDA , SHIZUOKA , JAPAN2019.03