Fumihito Ohashi Architecture Studio

-oku | hotel kanra kyoto conceptroom
KYOTO, KYOTO, JAPAN2019.03
-atalier nu-cafe 出店ブース
SHIZUOKA, SHIZUOKA, JAPAN2018.12
-cloud
SHIZUOKA, SHIZUOKA, JAPAN2018.11
-焼津アートライン
YAIZU , SHIZUOKA , JAPAN2018.11
-素 のさき
MINO, OSAKA, JAPAN2018.11
-霞処の音連れ −音連庵|空ノ間−  木津川アート2018
KIZUGAWA, KYOTO, JAPAN2018.11