Fumihito Ohashi Architecture Studio

-shop T
HAMAMATSU, SHIZUOKA, JAPAN2023.04