Fumihito Ohashi Architecture Studio

-cloud
SHIZUOKA, SHIZUOKA, JAPAN2018.11
-so 素 と 染
SHIZUOKA, SHIZUOKA, JAPAN2018.09
-S Stool
SHIZUOKA, SHIZUOKA, JAPAN2018.06
-ex-tool
SHIZUOKA, SHIZUOKA, JAPAN2017.09
-domino shelf Ⅱ
SHIZUOKA, SHIZUOKA, JAPAN2016.07
-THE OUTLINE 05 SHORTARMCHAIR
AICHI, JAPAN2015.01