Fumihito Ohashi Architecture Studio

-S Stool
SHIZUOKA, SHIZUOKA, JAPAN2018.06
-Panchavati 【宇宙の調和 宇宙の普遍を探る旅】
SHIZUOKA, SHIZUOKA, JAPAN2018.02
-((包)) つきよみ|【宇宙の調和 宇宙の普遍を探る旅】
YOKKAICHI, MIE, JAPAN2018.02
-モキチカフェ|【宇宙の調和 宇宙の普遍を探る旅】
HAMAMATSU , SHIZUOKA , JAPAN2018.02
-こかげのまなびば
SHIZUOKA, SHIZUOKA, JAPAN2018.01
-みちゆかし
FUJIEDA , SHIZUOKA , JAPAN2017.12