Fumihito Ohashi Architecture Studio

-domino shelf Ⅱ
SHIZUOKA, SHIZUOKA, JAPAN2016.07