Fumihito Ohashi Architecture Studio

-ex-tool
SHIZUOKA, SHIZUOKA, JAPAN2017.09