Fumihito Ohashi Architecture Studio

-Studio F
SHIZUOKA, SHIZUOKA, JAPAN2010.08
-domino shelf
SHIZUOKA, SHIZUOKA, JAPAN2010.07