Fumihito Ohashi Architecture Studio

-KMR
KYOTANBA, KYOTO, JAPAN2020.03