Fumihito Ohashi Architecture Studio

-島田 本通の家 HouseAO
SHIMADA, SHIZUOKA, JAPAN2019.03