Fumihito Ohashi Architecture Studio

-((包)) つきよみ一周年
YOKKAICHI, MIE, JAPAN2017.10
-rengeji Soco
FUJIEDA, SHIZUOKA, JAPAN2017.09
-胸躍生活
SHIZUOKA, SHIZUOKA, JAPAN2017.09
-ex-tool
SHIZUOKA, SHIZUOKA, JAPAN2017.09
-hen to nen
IKEDA , OSAKA , JAPAN2017.08
-克弥屋
SHIZUOKA, SHIZUOKA, JAPAN2017.08