Fumihito Ohashi Architecture Studio

-House NK
HAMAMATSU , SHIZUOKA , JAPAN2016.06
-あはひ ショップカード
HAMAMATSU , SHIZUOKA , JAPAN2016.03
-玉川きこり社
SHIZUOKA, SHIZUOKA, JAPAN2016.01
-domino shelf
SHIZUOKA, SHIZUOKA, JAPAN2010.07
-S Chair
SHIZUOKA, SHIZUOKA, JAPAN2017.12
-掛川茶エンナーレ
KAKEGAWA, SHIZUOKA, JAPAN2017.10